Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Genel Tanıtım : Tanım

Tanım

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu, Türk KBB ve BBC Derneği ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, 

Uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen,  

Yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan;  

Uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan;

Eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren,  

Eksikleri belirleyen,  

giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

 
LookUs & Online Makale