Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Genel Tanıtım : Genel İlkeler

Genel İlkeler

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu, Türk KBB ve BBC Derneğinin tüzüğüne uygun olarak kurulan ve bilimsel olarak çalışan özerk bir organıdır.

Harcamaları, ilgili derneğin harcama esasları göz önüne alınarak Türk KBB ve BBC Derneğinin bütçesinden karşılanır.

Yeterlik kurul ve komisyonlarının seçimleri gizli oy, açık tasnif yöntemi ile yapılır.

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulunun temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi ve yeniden belgelendirmesi; eğitim kurumlarının, birimlerinin ve uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.
 
LookUs & Online Makale