Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Genel Tanıtım : Amaçlar

Amaçlar

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun temel amacı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi hekimliğinin standartlarını yükseltmektir. Bu amaca yönelik olarak:
 
  KBB-BBC uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek; aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak,

Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal eğitim için “çekirdek eğitim programı” ve uygulamalı eğitim için “en az yapılması gerekenler”in hazırlanmasını sağlamak,

Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak,

Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda ülke düzeyinde standardizasyonun şartlarını oluşturmak yönünde çalışmalar yapmak; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve akreditasyonunu gerçekleştirmek,

Yeterlik belgesi vermek,

Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve değerlendirmek,

Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak, üzere çalışmalarını yürütür.
 
LookUs & Online Makale