Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Y.G.K Kararları : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı - 2012

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı - 2012

11 Ekim 2012 18:00 – 20:30
Rixos Sungate Otel, Antalya

1) Toplantı saat 18:05’ de açıldı. Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Onur Çelik açılış konuşmasında hoş geldiniz ifadesinden sonra gündemi aktardı ve Divan’ ın oluşturulmasına geçileceğini bildirdi.

2) Divan’ ın oluşturulması aşamasında Dr. Onur Çelik kendisine iletilen 18 imzalı, Dr. İbrahim Hızalan, Dr. Enis Alpin Güneri ve Dr. Tamer Erdem’ in önerildiği bir önerge olduğunu ve Divan için başka öneri olup olmadığını sordu. Dr. Asım Kaytaz, Divan’ ı oluşturmak üzere Dr. İrfan Devranoğlu ve Dr Fatih Bora’ yı önerdi. Dr. Ferhan Öz söz alarak Yeterlik Kurulları’ nda, kuruluşundan bu ana dek herhangi bir yönetim görevi alanların Divan’ a aday olamayacağını belirtti ve Dr. İbrahim Hızalan’ın aday gösterilmesine itiraz etti. Konu hakkında karşılıklı görüş bildirildi, Türk KBB BBC Dernek Tüzüğü’ nün ilgili maddesi metinden okundu. Genel Kurul’ da hazır bulunan dernek avukatı görüş bildirerek adaylık konusunda hukuk açısından bir engel olmadığını ifade etti. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Dr. İbrahim Hızalan, Başkan yardımcılığına Dr. Enis Alpin Güneri ve Sekreterliğe Dr. Tamer Erdem oy çokluğu ile seçildi.

3) Divan Başkanı gündemi görüşmeye açtı. Mali tablonun Türk KBB BBC Dernek Saymanı tarafından sunulması önerisi gündemin 5. Maddesine eklenerek kabul edildi, başka öneri olmadığından gündem oylanarak bağlandı.
4) Gündemin 4. Maddesinde Yeterlik Kurulu Çalışma Raporu Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı tarafından (Ek 1) okundu.

5) Gündemin 5. Maddesinde Denetim ve Danışma Kurulu Raporu Dr. Tayfun Kirazlı tarafından (Ek 2) okundu.

6) Gündemin bu maddesinde Çalışma ve Denetim kurulu raporları görüşmeye açıldı. Dr. İbrahim Hızalan söz alarak, kongre açılış oturumda, geçmiş yıllardakinin aksine Yeterlik Kurulu’ na programda yer verilmediğinden ve her yıl Yeterlik Kurulu üyesi olmaya hak kazanan kişilerin takdiminin bu yıl yapılmamasından büyük üzüntü duyduğunu ve bunun Yeterlik Kurulu’ nun değersizleştirdiğini ve bunun hangi makamın kararı olduğunu merak ettiğini ifade etti. Dernek Başkanı Dr. Ferhan Öz söz alarak açılış oturumundaki süre kısıtlılığının buna yol açtığını, Yeterlik Kurulu’ nun Derneğin bir çok kurulundan birisi olduğunu ve yeterince bilindiği için tanıtım desteğine eskisi kadar ihtiyacı olmadığını belirtti. Bu arada Yeniden Belgelendirme Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Ömer İkiz’ in bu hazırlık esnasında çok çalıştığını ama konu ile ilgili yeteri kadar bilgilendirme olmadığını ve bu nedenle bir kereye mahsus olmak üzere Yeterlik yeniden belgelendirme işlemlerini tamamlayamayanlara da Yeterlik Belgesinin verilmesini ve ilk Yeterlik Belgesi için süresi içinde başvurmamış olanlara da bu hakkın yeniden tanınmasını önerdi. Daha sonra da Çalışma ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

7) Bu maddede Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde yapılacak olan değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Divan Başkan ilk olarak öneriyi getiren Yürütme Kurulu adına Başkan Dr. Onur Çelik’ ten yapılacak değişikliklerin gerekçelerini ve içeriklerini özet olarak Genel Kurul’ a aktarmasını rica etti. Dr. Onur Çelik Yeterlik Kurulu komisyonlarında görev alabilme koşullarını oluşturan özelliklerin, görev unvanlarını kapsayan mevzuat değişiklikleri ile sık sık değişikliğe uğradığını ve bunlara uyum sağlamak gerektiğini; yönetmeliğin işleyişi sırasında fark edilen uyumsuzluk ve aksaklıkların giderilmesi gerektiğini ve komisyonların çalışmaları için optimal sayısal değişikliklere gerek olduğunu bildirerek, bu gerekçeler nedeniyle yönetmelik değişikliğine gerek duyulduğunu ifade etti. Ayrıca yönetmeliğin bir maddesinde bile yapılacak olan bir değişikliğin bir çok başka maddeyi de etkileyeceği gerçeğinden hareketle, değişiklik önerilerinin yönetmelik metninin büyük bir kısmını kapsadığını ekledi. Dr. Asım Kaytaz, iki imzalı 5 maddelik bir değişiklik önerisini (sonradan geri çekti), yazılı olarak Divan Başkanı’ na sundu. Divan Başkanlığı bu önerileri Genel Kurul’a tek tek okudu ve bu ek gündem maddesinin uygun bir yerinde her maddeyi tek tek tartışmaya açacağını duyurdu. Değişiklik önerilerinin içeriğine geçilmeden önce çok sayıda Genel Kurul üyesi söz alarak usul hakkında görüşler bildirildi. Ortaya çıkan öneriler 3 grupta özetlenebilecek bir tablo ortaya çıkardı:

  i) Yeterlik Yürütme Kurulu’ nun getirdiği ve üyelere önceden dağıtılmış olan değişiklik önerilerinin blok olarak kabulü yönünde oylanma önerisi,
  ii) Dr. Asım Kaytaz ve benzeri görüşteki Genel Kurul üyelerinin, değişikliklerin tek tek okunarak ve irdelenerek karara bağlanması ve yazılı olarak sunulan 5 maddelik önerinin de bunlara dahil edilmesi önerisi,
  iii) Dr. İrfan Devranoğlu’ nun önerisi olan, diğer bazı Genel Kurul üyelerince de desteklenerek ek açıklamalar da getirilen; bugünkü Genel Kurul’da sadece görev unvanları ile ilgili olan acil değişikliğin yapılması ve diğer kapsamlı değişikliklerin bir yıl boyu irdelenip geliştirilmesi ve tartışılmasının ardından gelecek yıl yapılacak bir Genel Kurul toplantısında ele alınması.

Divan Başkanlığı bu tablodan hareketle ilk şık olan blok oylama ya da ikinci ve üçüncü şıkları kapsayan değiştirilerek oylama konularında Gelen Kurul’ un görüşüne başvurdu. Yapılan oylama sonucunda, değişiklik önerilerinin blok tarzda oylanması lehine 35 oy; madde madde irdelenerek ve değiştirilerek oylanması lehine 34 oy çıktığı görüldü. İkinci aşamada Divan Başkanlığı blok oylama ile tüm değişiklik önerilerinin aynen kabul edilmesi önerisini Gelen Kurul’ un tasvibine sundu; lehte 38 oya karşın, aleyhte 32 oyla, Yeterlik Kurulu Yönetmelik değişikliği önerisi, Yürütme Kurulu’ nun hazırlayıp getirmiş olduğu şekliyle ve oyçokluğu ile kabul edilmiş oldu. Bu aşamada Dr. Atilla Tekat söz alarak, maddelerin tek tek okunmadan kabulünün genel hukukta yeri olmadığını ve bu nedenle Genel Kurul’ un baştan sonra usul hataları ile dolu ve geçersiz sayılması gereken bir oturum olduğunu ifade etti. Daha sonra Dr. İrfan Devranoğlu da itiraz ederek, bu şekilde kabul edilen yönetmelikte yer alan ve görevi sona eren Yeterlik Yürütme Kurulu 2 üyesinin yerine göreve devam edecek olanların halen görevdeki üyeler tarafından seçilmesinin aslında Genel Kurul’ un yetki alanına girdiğini ifade etti ve bu konuda mahkemeye başvuracağını söyleyerek salonu terk etti.

8) Gündemin bu maddesinde seçimlere geçildi, seçilecek Kurul ve Komisyonlara göre önceden hazırlanmış ve Genel Kurul üyelerine dağıtılmış olan boş oy pusulaları ve her birinin içine atılacağı 4 ayrı sandık kullanıldı. Hazirun listesine imza ile oy kullanıldı. Toplantı saat 20:35’ de oylamaların son bulması ile kapatıldı.

Divan Heyeti tarafından gerçekleştirilen tasnif ve sayımlarda aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

Yürütme Kurulu Seçimi için oy kullanan Genel Kurul üyesi sayısı: 61
Denetim ve Denetleme Kurulu Seçimi için oy kullanan Genel Kurul üyesi sayısı: 61
Eğitim Komisyonu Seçimi için oy kullanan Genel Kurul üyesi sayısı: 54
Akreditasyon Komisyonu Seçimi için oy kullanan Genel Kurul üyesi sayısı: 58
Seçilen Üyeler:

Yeterlik Yürütme Kurulu


Üniversite Tıp Fakülteleri Asil Üyeler:
Enis Alpin Güneri 45
Armağan İncesulu 40
Levent Sennaroğlu 35
Fazıl Necdet Ardıç 29

S.B. Eğitim Hastaneleri Asil Üyeler:
Levent Olgun 45
Özgür Yiğit 28

Yedek Üyeler:
Üniversite Tıp Fakülteleri Yedek Üyeler:

Ülkü Tuncer (Yedek) 25
İrfan Kaygusuz (Yedek) 25

S.B. Eğitim Hastaneleri Yedek Üyeler
Kazım Önal (Yedek) 24

DİĞER OYLAR
Tayyar Kalcıoğlu 18
Ali Özdek 14
Mehmet Gündüz 10
İlhan Topaloğlu 2

Denetim ve Danışma Kurulu
Asil Üyeler ( 3 kişi)
Oğuz Basut 47
Erol Selimoğlu 41
Mehmet Ada 39

Yedek Üyeler:
Yavuz Uyar 33
Şinasi Yalçın 2
İsmail Topçu 2

Eğitim Komisyonu Üyeleri Üniversite Eğitim ve Araştırma Aldığı oy sayısı

ASİL ÜYELER

Görkem Eskiizmir 17
Ömer Faruk Oktay 2

YEDEK ÜYELER

Cüneyt Orhan Kara 13
İstemihan Akın 2

DİĞER OYLAR
Murat Cem Miman 6
Erol Selimoğlu 4
Erol Keleş 2
Muzaffer Kanlıkama 2
Taner Kemal Erdağ 1
Onur Odabaşı 1
Erkan Karataş 1
Metin Önerci 1
Asım Kaytaz 1
Kayhan Öztürk 1
Mustafa Kemal Adalı 1
Asım Aslan 1

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri Üniversite Eğitim ve Araştırma Aldığı oy sayısı

ASİL ÜYELER
İstemihan Akın 37
Turgut Karlıdağ 20
Asım Aslan 19

YEDEK ÜYELER
Nesil Keleş 6
Cem Bilgen 4
Kazım Önal 1
İlhan Topaloğlu 1

DİĞER OYLAR
Tayyar Kalcıoğlu 7
Cem Bilgen 4
Ahmet Kızılay 4
Erol Selimoğlu 2
Şinasi Yalçın 2
Semih Sütay 1
Muzaffer Kanlıkama 1
İlhan Topaloğlu 1
Ali Özdek 1
Orhan Yılmaz 1
Kazım Önal 1
Alper Tutkun 1
Murat Ünal 1
İbrahim Hızalan 1

Divan Başkanı Başkan Yardımcısı Sekreter
Dr. İbrahim Hızalan Dr. Enis Alpin Güneri Dr. Tamer Erdem

Ek 1: Yeterlik Kurulu Çalışma Raporu
Ek 2: Denetim ve Danışma Kurulu Raporu

 
LookUs & Online Makale