Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Y.G.K Kararları : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı - 2008

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı - 2008

10 Ekim 2008 Saat: 11:30
Antalya, WOW Topkapı Palace Oteli, Yavuz Sultan Selim Salonu

1) Yeterlik Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Hızalan’ın açılış konuşmasını takiben divan kurulu üyelerine yönelik aday önerileri alındı. Oybirliği ile Dr. Şinasi Yalçın divan başkanlığına, Dr. Şeref Ünver divan başkan yardımcılığına ve Dr. Oğuz Basut divan sekreterliğine seçildi.

2) Divan başkanı tarafından toplantıya 68 kişinin katıldığı saptandı ve gerekli çoğunluğun mevcudiyeti tespit edilerek Yeterlik Genel Kurul toplantısı açıldı.

3) Gündem görüşülerek oybirliği ile kabul edildi ve ek gündem maddesi önerisi olmadığı anlaşıldı.

4) Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporu Dr. İbrahim Hızalan tarafından okundu.

5) Yeterlik Kurulu Denetim ve Danışma Kurulu raporu Dr. Kerim Ceryan tarafından okundu.

6) Çalışma ve Denetim raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

7) Yeterlik Kurulu yönergesinde yapılacak değişiklikler hakkında Dr. İbrahim Hızalan gerekli açıklamalarda bulundu. Yapılan görüşmelerde sunulan taslakta ek değişiklik olarak Akreditasyon Komisyonuna seçilecek üyelerden Eğitim Hastanesinden olanlar için “Eğitim Hastaneleri Şefleri” ibaresi “Eğitim Hastaneleri Şefleri, Şef Yardımcıları, varsa Profesör ve Doçentler” olarak oy çokluğu ile; taslağın geri kalan kısmı oybirliği ile kabul edildi.

8) Mali Yönetmelik taslağı görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

9) Seçimler gizli oy, açık tasnif sistemi ile yapıldı. Yapılan sayımlar sonucunda Yeterlik Kurul ve Komisyonlarının Genel Kurulca seçilmesi gereken üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi:

Yeterlik Yürütme Kurulu
Asil Üyeler ( 6 kişi)

Üniversite Tıp Fakülteleri Asil Üyeler:
Dr. Nazım KORKUT (55 oy) ASİL ÜYE
Dr. Tayfun KİRAZLI (49 oy) ASİL ÜYE
Dr. Ferhan ÖZ (42 oy) ASİL ÜYE
Dr. Onur ÇELİK ( 36 oy) ASİL ÜYE

S.B. Eğitim Hastaneleri Asil Üyeler:
Dr. Semih ÖNCEL (49 oy) ASİL ÜYE
Dr. Orhan YILMAZ ( 35 oy) ASİL ÜYE

Yedek Üyeler:
Üniversite Tıp Fakülteleri Yedek Üyeler:

Dr. Levent ERİŞEN (31 oy) YEDEK ÜYE
Dr. Oktay DİNÇ (10 oy) YEDEK ÜYE
Dr. İsmet ASLAN ( 7 oy) YEDEK ÜYE
Dr. İsmail ÖZDEMİR ( 6 oy) YEDEK ÜYE

S.B. Eğitim Hastaneleri Yedek Üyeler
Dr. Suat TURGUT (18 oy) YEDEK ÜYE
Dr. Haluk ÖZKUL (13 oy) YEDEK ÜYE

Denetim ve Danışma Kurulu
Asil Üyeler ( 3 kişi)
Dr. İbrahim HIZALAN ( 51 oy) ASİL ÜYE
Dr. İrfan DEVRANOĞLU (45 oy) ASİL ÜYE
Dr. İsmail TOPÇU (24 oy) ASİL ÜYE (kura ile)

Yedek Üyeler:
Dr. Orhan ÖZTURAN (24 oy) YEDEK ÜYE
Dr. Teoman ŞEŞEN (23 oy) YEDEK ÜYE
Dr. Esor BALKAN ( 7 oy) YEDEK ÜYE

Akreditasyon Komisyonu
Asil Üyeler ( 3 kişi)

Üniversite Tıp Fakülteleri Asil Üyeler:
Dr. Kerim CERYAN (46 oy) ASİL ÜYE
Dr. Necdet ARDIÇ (43 oy) ASİL ÜYE

S.B. Eğitim Hastaneleri Asil Üyeler:
Dr. Kazım ÖNAL (23 oy) ASİL ÜYE

Yedek Üyeler:
Üniversite Tıp Fakülteleri Yedek Üyeler:
Dr. Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU (22 oy) YEDEK ÜYE
Dr. İsmail KÜLAHLI ( 8 oy) YEDEK ÜYE

S.B. Eğitim Hastaneleri Yedek Üyeler
Dr. Mehmet Ziya ÖZÜER (19 oy) YEDEK ÜYE

 
LookUs & Online Makale