Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Y.G.K Kararları : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı - 2013 : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı (34. TOPLANTI ve TUTANAK)

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Genel Kurul Toplantısı Tutanağı (34. TOPLANTI ve TUTANAK)

Sayın Yeterlik Kurulu Genel Kurul Üyeleri,

Yeterlik Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30’ da Ankara Hilton Otel’de yapılacaktır. Toplantının gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımla,  

Prof. Dr. Enis Alpin Güneri
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu Başkanı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu
Olağanüstü Genel Kurul

18 Mayıs 2013

Gündem

1. Açılış
2. Divan oluşturulması
3. Gündemin okunması
4. TKBB-BBC Yeterlik Kurulu yeni yönetmelik için oylama yapılması
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu
Olağanüstü Genel Kurul
18 Mayıs 2013


Gündem gereği

1- Açılış ve saygı duruşunun ardından divan oluşturuldu. Divan başkanlığına Adil Eryılmaz, başkan yardımcılığına Turgut Karlıdağ ve sekreterliğe Deniz Tuna Edizer seçildi.

2- Gündemde bulunan Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu yönetmelik değişikliği üzerinde başkan Enis Alpin Güneri söz aldı. Yürütme Kurulu’nun oybirliği ile yönetmelikte belirtilen aşağıdaki değişiklikler kabul edildi.

Yönetmeliğin

1.- ‘Eğitici: Üniversitelerde KBB ve BBC Anabilim dallarında kadro unvanına bakılmaksızın çalışmakta olan Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörleri; Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri’ nde de kadro unvanına bakılmaksızın çalışmakta olan Başasistan, Doçent, Profesör, ve Eğitim Görevlilerini ifade eder. Bu maddede tanımlanan kadro ünvanına sahip olan tüm eğiticilerin en az 2 (iki) yıllık uzman olması gerekmektedir.’

2.8 ‘ Türk KBB ve BBC Derneği çatısı altında kurulan KBB Okullarının aktiviteleri konusunda Okullar Koordinatörü ve Okul Başkanları ile işbirliği yapar. Okulların eğitim müfredatı oluşturulması, ziyaret edilecek kliniklerin akreditasyonu, okul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirmeleri ve okul aktivitelerinin kredilendirilmesi konularında gerekli destekleri sağlar. Bu hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim, akreditasyon, ve sınav komisyonlarını görevlendirir. İlgili komisyonlardan ve okullardan gelen yıllık raporları ve gelişmeleri değerlendirir, bu değerlendirmeler sonucunda bir sonraki yıl için görüş ve önerilerde bulunur. KBB okulları ile olan ilişkiyi dernek yönetim kurulunun atadığı yürütme kurulu üyesi, yeterlik yürütme kurulunun görüşleri doğrultusunda yürütür.’

4.1 ‘Genel Kurul, olağan olarak her yıl yapılan Ulusal KBB kongreleri sırasında toplanır, bu toplantılarda her iki (2) yılda bir seçim gerçekleştirilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yürütme Kurulu’ nun belirleyeceği yer ve tarihte gerçekleştirilir.’

8.1 ‘İlk yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2005 tarihinden önce Profesör, Doçent, Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı ünvanlarına sahip olup, herhangi bir nedenle başvuruda bulunamamış veya başvuruda bulunduktan sonra gerekli işlemlerini tamamlayamamış olanlar; son beş (5) yıl içinde Yeniden Belgelendirme Yönergesine göre en az yüz (100) kredi aldıklarını belgeleyerek, 30 Eylül 2013 tarihine kadar Yeterlik Yürütme Kuruluna başvuruda bulunmaları halinde, sınava girmeksizin Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu Yeterlik Belgesi hak kazanılan tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.

Geçerli Yeterlik Belgesi’ne sahip olup 65 yaşını dolduranların, yeterlik belgeleri süresiz olarak geçerli hale gelir.

İlk yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2005 tarihinden sonraki 5 (beş) yıl içinde Doçent, Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı ünvanını kazananlar, bu ünvanı kazandıkları tarihten sonraki beş (5) yıl içinde ilgili kurullara gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın, doçentlik, klinik şefliği ve klinik şef yardımcılığı ünvanını aldıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Yeterlik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir.’

Değişiklikleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

 
LookUs & Online Makale