Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Akreditasyon Başvurusu için Gerekli Asgari Koşullar

Akreditasyon Başvurusu için Gerekli Asgari Koşullar

Akreditasyon başvurusunda bulunacak kliniğin başvuru esnasında sağlaması beklenen asgari koşullar aşağıda özetlenmiştir.

Asgari koşulların sağlanması akreditasyon başvuru dosyasının olumlu olarak değerlendirilebilmesi için zorunlu olmakla birlikte, dosya değerlendirme ve klinik ziyareti aşamalarının olumlu sonuçlanması için tek başına yeterli değildir.

Akreditasyon başvurusunun olumlu olarak değerlendirilmesi ancak dosya değerlendirme ve klinik ziyareti aşamalarının olumlu olarak sonuçlanması ve yapılan tüm değerlendirmeler sonucu eğitim kliniğinin akreditasyon için uygun olduğuna karar verilmesi halinde gerçekleşmektedir.

Eğitim Kliniğinin İnsan Gücü
Eğitim kliniği aşağıda belirtilen insan gücü kaynaklarını sağlamalıdır:

 • Eğitim kliniğinde en az 3 eğitim kurulu üyesi* bulunmalı ve eğitim kliniğinde eğitim kurulu üyesi/asistan oranı 1/3 veya üzerinde olmalıdır. (*Eğitim kurulu üyeleri üniversitelerde anabilim dalındaki tüm öğretim üyeleri, eğitim hastanelerinde ise Eğitim görevlisi başasistan veya akademik unvan sahibi uzmanlardan oluşur.)
 • Eğitim kliniğinde en az 2 odyometrist veya 1 odyometrist ve 1 odyolog bulunmalıdır.
 • Eğitim kliniği en az 5 yıllık bir eğitim kliniği olmalı ve en az 1 kulak burun boğaz uzmanı yetiştirmiş olmalıdır.

Eğitim Kliniğinin Alt Yapı Özellikleri
Eğitim kliniği aşağıda belirtilen fiziksel özellikler, olanaklar ve ekipmanlara sahip olmalıdır:

 • Poliklinik muayene odası: En az 2 adet
 • Pansuman odası: 1 adet
 • Endovizyon görüntüleme ve kayıt olanağını içeren endoskopi sistemi:1 adet
 • Muayene mikroskobu: 1 adet
 • Rijit endoskop (teleskop): 2 adet
 • Fleksibl endoskop: 1 adet

Poliklinik

Laboratuvarlar

 • Odyoloji laboratuvarı
  • Sessiz kabin: 1 adet
  • Tonal odyometre: 1 adet
  • Empedansmetre: 1 adet
  • Beyin sapı işitsel uyarılmış yanıt odyometresi: 1 adet
  • Otoakustik emisyon: 1 adet

Kurum içinde ulaşılabilir durumda olması yeterli olan laboratuvar ve ekipmanlar

 • Elektronörografi
 • Elektromiyografi

Toplantı Odası / Klinik Kütüphanesi

 • Bilgisayar, data projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı içeren toplantı odası
 • Eğitim kliniğine özel kitaplık
 • Elektronik kitap ve dergilere ulaşım olanağı

Ameliyathane

 • Genel anestezi verilebilen ameliyathane sayısı en az /hafta: 3 ameliyathane/hafta
 • KBB kliniğinin kullanımına ait ameliyat mikroskobu (Asistan oküleri / endovizyon görüntüleme sistemi dahil): 1 adet
 • Mikrotur: 1 adet
 • Endoskopik cerrahi ekipmanları
 • Endoskopik cerrahi endovizyon görüntüleme sistemi: 1 adet

Servis

 • Servis yatak sayısı: 12
 • Hasta muayene odası: 1 adet
 • Çalışma masası, bilgisayar ve internet bağlantısı içeren bağımsız bir asistan ve/veya asistan nöbet odası
 • Endoskopi sistemi (farklı bir mekanda ulaşılabilir durumda olması da yeterlidir)
 • Muayene mikroskobu: 1 adet (farklı bir mekanda ulaşılabilir durumda olması da yeterlidir)
 • Hemşire odası: 1 adet
 • Defibrilatör: 1 adet
 • Pulse oksimetre: 1 adet
 • EKG monitörü: 1 adet
 • Acil müdahale ekipmanı: 1 adet

Yoğun Bakım
Kurum içinde post operatif entübe hastalar için yoğun bakım hizmetlerine ulaşım olanağı bulunmalıdır.

Hizmet
Önceki yıl için karşılanması beklenen asgari sayılar:

Poliklinik ve Acil Hizmetler

 • Poliklinik muayenesi sayısı: 9000

Laboratuarlar

 • Tonal odyometri: 1000
 • Konuşma odyometrisi: 1000
 • Empedansmetri: 1000
 • Otoakustik emisyon: 200
 • Beyin sapı işitsel uyarılmış yanıt odyometrisi: 100

Ameliyathane

 • Toplam ameliyat sayısı: 750
  • A grubu ameliyat (Primer tümör/organ rezeksiyonu+boyun diseksiyonu, parsiyel larenjektomiler, kanal duvarının indirildiği timpanomastoidektomiler, kafa tabanı yaklaşımları vb ): 20
  • B grubu ameliyat: 200
 • Servis
 • Toplam yatan hasta sayısı: 900
 • Acil cerrahi yapılan hasta sayısı: 20

Hasta Kayıt ve Arşiv Sistemi

 • Hasta kayıtlarının ulaşılabilecek bir şekilde elektronik ortamda veya yazılı dosya olarak saklanması zorunludur.

Bilgilendirilmiş Onamlar

 • Bilgilendirilmiş onamların uygun şekilde alınması ve arşivlenmesi zorunludur.

Kurumun Genel Yapısı ve Özellikleri
Kurum içinde aşağıdaki anabilim dalları/klinikler/komitelerin bulunması zorunludur: 

 • Acil Servis
 • Patoloji
 • Radyoloji
 • Enfeksiyon kontrol komitesi

Bilimsel Etkinlikler
Son 5 yıla ait ilgili eğitim kliniği adresli olarak gerçekleştirilmesi beklenen asgari sayılar aşağıda belirtilmiştir: 

Eğitim Etkinlikleri, Değerlendirmeler, Geri Bildirimler

 • Yayınlar
  • SCI / SCI Expanded kapsamındaki yayınlar: Eğitim kliniğinde son 5 yıl içinde eğitim kurulu üyesi sayısı kadar SCI / SCI Expanded dizininde yer alan araştırma makalesi üretilmiş olmalıdır
  • Yerli indeksler tarafından taranan SCI/SCI Expanded kapsamı dışındaki ulusal yayınlar: Eğitim kliniğinde son 5 yıl içinde eğitim kurulu üyesi sayısı kadar ulusal yayın üretilmiş olmalıdır.
 • Kongre bildirileri: Eğitim kliniğinde son 5 yıl içinde eğitim kurulu üyesi sayısının 2 katı kongre bildirisi üretilmiş olmalıdır. (Örn. 6 eğitim kurulu üyesi bulunan bir klinikte son 5 yıl içinde en az 12 adet ulusal ve/veya uluslararası kongre bildirisi üretilmiş olmalıdır.)

Kuramsal Eğitim

 • Asistanlar eğitim başlangıcında kliniği tanıtan bir uyum programına alınmalıdır. Bu bilgi asistan karnesinde Üniversitelerde anabilim dalı başkanı veya Eğitm ve Araştırma Hastanelerinde eğitim sorumlusunun imzası ile belgelenmelidir.
 • Eğitim programı, uzmanlık eğitimi süresince uzmanlık çekirdek eğitim programını (UÇEP) en az %75 oranında kapsayacak şekilde yapılandırılmış olmalı ve bu program en az bir tam yıl boyunca fiilen uygulanıyor olmalıdır.
 • Haftanın en az bir saati hasta başı eğitim saati olarak ayrılmalıdır.
 • Eğitim kurulu üyesi başına asistanlara yılda en az bir saat seminer veya ders verilmelidir.
 • Asistanlar tarafından asistan başına yılda en az iki saat seminer verilmelidir.
 • Yıllık eğitim saatlerinin en az beş saati dergi saati olarak ayrılmış olmalıdır.
 • Yıllık eğitim saatlerinin en az beş saati klinik hastalarının dökümü ve değerlendirilmesi için ayrılmış olmalıdır.
 • Asistanların ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminerlere katılımı UÇEP’te tanımlanan şekilde teşvik edilmelidir.

Uygulamalı Eğitim ve Rotasyonlar

 • Asistan karneleri için Eğitim komisyonunun belirlediği standartların sağlanması
 • Asistan karnelerinin uygulanıyor olmasının yılda en az bir defa değerlendirilmesi

Değerlendirme

 • Asistanlara yılda en az bir defa yazılı değerlendirme sınavı yapılmalıdır.
 • Asistan karnesi düzenli olarak en az bir tam yıldır kullanımda olmalıdır.
 • Asistan karneleri eğitim süresince ve uzmanlık sınavı öncesinde düzenli olarak denetlenip onaylanılıyor olmalıdır.
 • Asistanların uzmanlık eğitimleri süresince Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen kuramsal ve uygulamalı eğitim aktivitelerini kıdemlerine uygun şekilde gerçekleştirdiklerinin denetlenmesi ve kıdemlerine uygun kredi puanlarına ulaşmalarının sağlanması gereklidir.

Geri Bildirim

 • Yapılan yazılı sınav sonuçları ile ilgili asistanlara bilgi ve geri bildirim veriliyor olmalıdır.

Akreditasyon Belgesinin Yenilenmesi
Akredite edilmiş ancak 5 yıllık süre bitiminde yeniden akreditasyon için başvuran kliniklerden ilk başvuru için aranan tüm şartları yerine getiriyor olması, başvuru bedelini yatırarak gerekli tüm belgelerle yeniden başvuru yapması istenir.

 
LookUs & Online Makale