Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Yeterlilik Sınavı : Başvuru İle İlgili Bilgiler : Uygulama Sınavı İle İlgili Bilgiler

Uygulama Sınavı İle İlgili Bilgiler

UYGULAMA SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı; kulak, üst solunum ve sindirim yolları ve ilişkili alanlarda hastalığı ya da bozukluğu bulunan hastalara kapsamlı bir tıbbi ve cerrahi bakım sağlamak amacıyla hazırlanan asistanlık programını tamamlayan kişiye denir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Uzmanı, temel olarak kulak ve ilişkili organlar, üst solunum ve üst sindirim sistemi, oral kavite, orofarenks ve tükürük bezleri, larenks ve farenks, baş ve boyunla ilgili olan endokrinoloji ve nöroloji, odyoloji, ses, konuşma ve dil patolojilerini içeren iletişim bilimleri, burun ve paranazal sinüsler, larengoloji, çocuk KBB Hastalıkları, alerji/immünoloji, yüz, çene ve diğer baş boyun sistemlerinin hastalık, tümör, deformite, bozukluk ve travmalarının tanısı, tıbbi ve/veya cerrahi tedavisi ya da korunmasıyla ilgili klinik yaklaşımlar alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.

Yeterlik Sınavı yazılı sınav ve uygulama sınavı olarak iki aşamada yapılır. Yazılı ve uygulama sınavlarının içeriği, KBB-BBC uzmanlık alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutum gibi tüm yetkinlikleri ve ulusal KBB-BBC uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsar. Yeterlik sınavının birinci aşaması olan yazılı sınavda adaylara KBB-BBC alanına giren alt konulardan eşit ağırlıklı olarak belirlenen çoktan seçmeli 100 soru sorulmaktadır. Yeterlik Sınavı’nın ikinci aşaması “sorun çözmeye yönelik” olan teorik bilgileri ölçen bir uygulama sınavıdır. Bu sınav klasik sözlü sınavlardan farklı olarak yapılandırılmış bir klinik sınav biçiminde yapılır. Yapılandırılmış uygulama sınavı, tıbbi bilgileri klinik beceri ve tutumla birlikte değerlendirme şansı yaratan ve geleneksel sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermeyi amaçlayan bir sınav tipidir.

Yazılı sınavda Başarılı olanların Takip eden Iki (2) Yıl Içinde Uygulama Sınavından da Başarılı Olması gerekir. Uygulama sınavında Iki (2) Yıl Içinde Başarılı olamama durumunda Yeniden Yazılı sınavı geçme Koşulu aranır.

Uygulama sınavı, Yapılandırılmış Klinik Sınav (YKS: Objective Structured Clinical Examination: OSCE) tarzında yapılır. Yapılandırılmış Klinik Sınav, tıbbi bilgileri klinik beceri ve tutumla birlikte değerlendirme şansı yaratan ve geleneksel sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermeyi amaçlayan bir sınav tipidir. Nesnel örgün bir klinik sınav niteliğinde olan uygulama sınavı adayın klinik uygulama ve hasta yönetimi becerilerini ölçecek şekilde kurgulanır; sonuç değerlendirme kriterleri de uygun yöntemler ve araçlarla, hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları gibi sistematik ve rastlantısal hatalardan ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılarak belirlenir. Uygulama sınavı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından adayın KBB-BBC dalındaki uzmanlık becerilerini ölçmek ve sorun çözmeye yönelik olan mesleki yeterliliğini ortaya koyacak şekilde yapılır. Bu sınavlarda özet klinik öykü ve bulguları içeren görsel ve yazılı materyal, raporlar, direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntülemeleri, muayene ve operasyon resim ve videoları verilebilir ve adaya bunlarla ilgili olarak klinik karar verme, tedavi seçenekleri ve komplikasyonların tedavisi üzerine yoğunlaşan sorular sunulur.

Yapılandırılmış Klinik Sınav duraklar şeklinde hazırlanmış ortamlarda yapılır. Her bir durakta adaylara eşit süre verilir, yeterli sınav süresi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Bu duraklarda çeşitli klinik problemlerin çözümü için hekimin bilgi, beceri ve tutumu değerlendirilir. Duraklarda adayın sanal hastalar, klinik öyküler veya maketler üzerinde tanı ve tedavi yaklaşımları değerlendirilir. Yapılandırılmış Klinik Sınav, geleneksel sınavlara oranla daha objektif olan ve adayı çok yönlü olarak değerlendiren bir sınavdır. Uygulama sınavında değerlendirme, daha önceden kesin olarak belirlenmiş kriterler üzerinden yapılır. Adayların her soru için vermesi gereken doğru yanıtlar, bunların ne oranda olduğunda adayın başarılı kabul edileceği sınav komisyonu tarafından önceden belirlenerek kayıt altına alınır. Adayın sınavdaki performansı önceden belirlenen bu ölçütlerle karşılaştırılarak adayın başarı durumuna karar verilir.

Sınavın dili Türkçe’dir. Bu sınav her yıl, sınav komisyonu tarafından daha önceden değişiklik yapılmadığı takdirde, ülkemizdeki olanakları uygun bir tıp fakültesinin Mesleksel Beceriler Laboratuarı’nda gerçekleştirilir. Uygulama sınavı öncesinde yapılan Bilgilendirme Toplantısı’nda; sınavın içeriği, istasyonların adı ve kapsamı, belirtilen süreler içinde adayların duraklar arasında ne şekilde rotasyon yapacağı gibi bilgiler uygulamalı olarak adaylar tanıtılır ve her istasyonda yönergeler halinde yazılı olarak okutulur.

Uygulama sınavında KBB-BBC ana konularında adayın bilgi ve becerileri her sınav öncesinde belirlenen farklı istasyonlarda sınanır. Bu konular gruplar halinde yan yana getirilerek sınav istasyonları oluşturulur. Sınav ortamı, sınava giren çıkan adayların birbirleriyle karşılaşmayacağı şekilde düzenlenir. Her bir istasyonda adaylara eşit süre verilir. Sınav süresi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve her sınav öncesi yapılan Bilgilendirme Toplantısı’nda aksi belirtilmedikçe istasyon başına ayrılan süre 10 dakikadır.

Uygulama sınavında sorunun kendisi ve soru materyali (hasta özellikleri ve bilgileri) bilgisayar ekranından adaya yöneltilir. Jüri üyesi soruları bilgisayar ortamında adaylara yöneltir, sınav sırasında jüri üyesi adayın soruyu yanıtlamasına müdahale etmez. Uygulama sınavında puanlama, daha önceden kesin olarak belirlenmiş olan kriterler üzerinden yapılır.

Uygulama sınavı sonuçları, Yeterlik Kurulu bilgisi dahilinde olan herhangi bir gerekçe olmadıkça, sınav tarihinden sonra 1 ay içinde ve yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Bu bilgilendirmede adayın sınav performansı ayrıntılı olarak yer alır.
 
LookUs & Online Makale